CÀNCER COLORECTALÈs un càncer que comença al còlon o al recte, les dos parts de l'intestí gros, la part inferior de l'aparell digestiu. La majoria dels càncers colorectals son adenocarcinomes (càncers que comencen a les cèl·lules que produeixen i alliberen moc i altres líquids).

El càncer colorectal comença molt sovint amb un creixement que es diu pòlip, que es pot formar a la paret interna del còlon o el recte. Amb el temps, alguns pòlips es tornen cancerosos. A Espanya, el càncer colorectal és el tercer tipus més comú de càncer en homes i el segon en dones.

L'objectiu és aconseguir el millor tractament pel càncer colorectal en funció de les característiques genètiques del tumor de cada pacient.

SÍMPTOMES del càncer de còlon
Els signes i símptomes del càncer de colon son els següents:
 • Canvi en els hàbits intestinals.
 • Sang a la femta.
 • Diarrea, restrenyiment o sensació de que l'intestí no es buida completament.
 • Femta més prima del normal.
 • Dolor abdominal ocasionat pels gasos, flatulència, sacietat o rampes.
 • Pèrdua de pes sense raó coneguda.
 • Sensació de molt cansament.
 • Vòmits.

PROVES DIAGNÒSTIQUES per detectar el càncer de colon
Per diagnosticar el càncer de còlon s'utilitzen proves que examinen el còlon i el recte. Es poden utilitzar les següents proves i procediments:
 • Examen digitals del recte.
 • Prova de sang oculta en la matèria fecal.
 • Ènema de bari.
 • Sigmoidoscòpia.
 • Colonoscòpia.
 • Colonoscòpia virtual.
 • Biòpsia.
 • Assaig de l’antigen carcioembrionario (CEA).

TRACTAMENTS pel càncer colorectal
Hi ha diferents opcions de tractament per als pacients amb càncer colorectal. S'utilitzen sis tipus de tractament estàndard:
 • Cirurgia
 • Ablació per radiofreqüència
 • Criocirurgia
 • Quimioteràpia
 • Radioteràpia
 • Teràpia Dirigida
S'estan provant altres tipus de tractaments en assajos clínics.
 
 

SÍMPTOMES del càncer de recte
El càncer de recte pot produir aquests i altres signes i símptomes:
 • Sang en la matèria fecal.
 • Canvi en els hàbits intestinals.
 • Diarrea.
 • Restrenyiment.
 • Sentir que l'intestí no es buida completament.
 • Femta més prima o amb forma diferent a l'habitual.
 • Sensació general d'incomoditat abdominal (dolor ocasionat freqüent per els gasos, flatulència, sensació d'estar ple o rampes).
 • Canvis en la gana.
 • Pèrdua de pes sense raó coneguda.
 • Sensació de molt cansament.
Hi ha altres afeccions que poden produir els mateixos símptomes.

PROVES DIAGNOSTIQUES per detectar el càncer de recte
Per diagnosticar el càncer de recte s'utilitzen proves que examinen el recte i el còlon. Entre les proves que s’usen per diagnosticar el càncer de recte estan les següents:
 • Examen digital del recte (EDR).
 • Colonoscòpia.
 • Biòpsia.
 • Assaig de l’antigen carcioembrionario (CEA).
 
 

TRACTAMENTS PERSONALITZATS del càncer colorectal
Cirurgia peritoneal
Un percentatge important dels càncers colorectals es manifesten amb carcinomatosi, és a dir, la presència de nòduls tumorals disseminats al llarg de la cavitat abdominal. Per aquests casos s'aplica tractament quimioteràpic personalitzat basant-nos en les pròpies alteracions genètiques individuals de cada pacient, així com teràpies amb anticossos monoclonals seleccionats segons les variants genètiques de cada pacient.

Posteriorment s'ha de realitzar la cirurgia citoreductora peritoneal, és a dir, la resecció completa de tots els nòduls peritoneals per eliminar tota la malaltia metastàtica el qual permet un tractament amb intenció curativa és molt casos seleccionats.

Cirurgia de les metàstasi hepàtiques
El 40% dels pacients amb càncer de colon debuten amb metàstasis hepàtiques, i més de la meitat dels pacients operats de neoplàsies de còlon desenvoluparan disseminació al fetge. La majoria d’aquests pacients precisaran de tractament de quimioteràpia, acompanyat de teràpies dirigides. En el nostre centre disposem de marcadors genètics, com les mutacions del gen KRAS, BRAF, P3K i PTEN per la selecció d’aquests tractaments, així augmentem l'efectivitat de la teràpia amb un tractament personalitzat per cada pacient.

En aconseguir reduir el mida de les metàstasis hepàtiques, s'augmenta l’èxit de la cirurgia de les lesions hepàtiques, i per tant les probabilitats de supervivència.