CÀNCER DE CAP I COLL


Són aquells tumors malignes que es localitzen fonamentalment en els sins paranasals, la cavitat oral, les glàndules salivals, la faringe i la laringe i que de forma general comparteixen molts trets com el seu origen i tractament mèdic. Aquesta categoria no inclou els tumors de pell, els tumors de la tiroide i els tumors cerebrals. Representen un 5% de tots els casos de càncer i la gran majoria estan relacionats amb el consum excessiu de tabac i alcohol.

En alguns casos pot estar relacionat amb la infecció crònica per virus VPH (virus del papil·loma humà). L’edat habitual de presentació és al voltant dels 60 anys i són predominants en homes, encara que la freqüència en dones està en augment.

L'objectiu és aconseguir el millor tractament pel càncer de cap i coll en funció de les característiques genètiques del tumor de cada pacient.
 

SÍMPTOMES del càncer de cap i coll
Els símptomes dels càncers de cap i coll poden ser:
  • Un bony o una nafra que no es cura.
  • Irritació de gola que no desapareix.
  • Dificultat per empassar.
  • Canvi o ronquera en la veu.

Aquests símptomes poden ser causats també per altres afeccions menys greus.

PROVES DIAGNÒSTIQUES per detectar el càncer de cap i coll
Per trobar la causa dels signes o símptomes d'un problema a la zona del cap i del coll, el metge avalua els antecedents mèdics de la persona, porta a terme un examen físic i ordena proves de diagnòstic. Els exàmens i les proves poden variar depenent dels símptomes. Sempre és necessari examinar una mostra de teixit al microscopi per confirmar un diagnòstic de càncer.

Si el diagnòstic és de càncer, el metge estudiarà l'estadi (etapa o extensió) de la malaltia. L'estadificació és un intent acurat de descobrir si el càncer s'ha disseminat i, si és així, a quines parts del cos. L'estadificació en ocasions requereix exàmens amb anestèsia (en un quiròfan), radiografies i altres procediments d'exploració amb imatges i anàlisi de laboratori.
 
En saber quin és l'estadi de la malaltia, el metge podrà planificar un tractament.

TRACTAMENTS per al càncer de cap i coll
El pla de tractament per a cada pacient depèn d'un nombre de factors, com la ubicació exacta del tumor, l'estadificació del càncer, l'edat i la salut general de la persona. El tractament per al càncer de cap i coll pot incloure cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, teràpia dirigida, immunoteràpia, o una combinació de tractaments.

Les persones que són diagnosticades amb càncer d'orofaringe causat per VPH reben un tractament diferent de les persones amb càncer d'orofaringe que no és causat per VPH.

S'estan provant nous tipus de tractament en assajos clínics: radiosensibilitzadors, radioteràpia hiperfraccionada, teràpia de hipertèrmia, quimioprevenció.