CÀNCER DE ESÒFAG


El càncer d'esòfag forma cèl·lules malignes (canceroses) als teixits de l'esòfag. L'esòfag és un tub muscular que transporta el menjar i els líquids de la gola a l'estómac. Els tipus més comuns de càncer d'esòfag són el carcinoma de cèl·lules escamoses i l'adenocarcinoma. El carcinoma de cèl·lules escamoses comença a les cèl·lules planes que revesteixen l'esòfag. L’adenocarcinoma comença a las cèl·lules que produeixen i alliberen moc i altres líquids.

El tabaquisme i el consum excessiu d'alcohol augmenten el risc de carcinoma de cèl·lules escatoses d'esòfag. La malaltia per reflux gastroesofàgic i l'esòfag de Barrett poden augmentar el risc d'adenocarcinoma d'esòfag.

El nostre objectiu és aconseguir el millor tractament pel càncer d’esòfag en funció de les característiques genètiques del tumor de cada pacient.

SÍMPTOMES del càncer d'esòfag
El càncer d'esòfag pot produir aquests signes i símptomes:
  • Dolor o dificultat per empassar.
  • Pèrdua de pes.
  • Dolor darrere de l'estèrnum.
  • Ronquera i tos.
  • Indigestió i acidesa estomacal.

PROVES DIAGNÒSTIQUES per detectar el càncer d'esòfag
Per diagnosticar el càncer d'esòfag s’utilitzen proves que examinen l'esòfag tals com:
  • Tomografia del tòrax.
  • Radiografia del tòrax.
  • Esofagograma amb bari.
  • Esofagoscòpia.
  • Biòpsia.

TRACTAMENTS pel càncer d'esòfag
Hi ha diferents tipus de tractament per als pacients de càncer d'esòfag. S'utilitzen sis tipus de tractament estàndard: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, quimioradioteràpia, teràpia amb làser, electrocoagulació.

S'estan provant nous tipus de tractaments en assajos clínics: teràpies dirigides.

Quan es detecta el càncer d'esòfag molt d'hora, és mes alta la probabilitat de recuperació. El càncer d'esòfag es troba sovint en una etapa avançada quan es diagnostica. En els estadis més avançats aquest tipus de càncer es pot tractar, però en rares ocasions es pot curar.