CÀNCER DE PÀNCREES


El pàncrees és un òrgan que es troba darrere de l'estómac i davant de la columna vertebral. La majoria dels càncers de pàncrees són del tipus adenocarcinoma i es formen en les cèl·lules exocrines (produeixen enzims que s'alliberen cap a l'intestí prim per a ajudar el cos a digerir els aliments). No segreguen hormones i no causen signes ni símptomes. Això fa que sigui difícil diagnosticar precoçment aquest tipus de càncer de pàncrees.
 
Un altre tipus de càncer de pàncrees són els tumors neuroendocrins, que es formen en les cèl·lules endocrines (productores d'hormones com la insulina) i generalment tenen un creixement lent i un millor pronòstic que els càncers de pàncrees exocrí.

El nostre objectiu és aconseguir el millor tractament pel càncer de pàncrees en funció de les característiques genètiques del tumor de cada pacient.

SÍMPTOMES del càncer de pàncrees
És possible que el càncer de pàncrees no causi signes i símptomes al principi. Els seus principals símptomes són:
 • Icterícia (coloració groguenca de la pell i el blanc dels ulls).
 • Matèria fecal de color pàl·lid.
 • Orina de color fosc.
 • Dolor a la part superior o mitjana de l'abdomen i l'esquena.
 • Pèrdua de pes sense raó coneguda.
 • Pèrdua de gana.
 • Sensació de molt cansament.

PROVES DIAGNÒSTIQUES per a detectar el càncer de pàncrees
El procés utilitzat per a determinar si les cèl·lules canceroses s’han disseminat dins i al voltant del pàncrees es diu estadificació. Les proves i els procediments per a detectar, diagnosticar i estadificar el càncer de pàncrees habitualment es realitzen al mateix temps. Es poden utilitzar les següents proves i procediments:
 • Examen físic i antecedents.
 • Estudis químics de la sang.
 • Prova de marcadors tumorals.
 • Exploració per Ressonància Magnètica (RM).
 • Tomografia Computeritzada (TC).
 • Exploració per PET-TC (Tomografia amb Emissió de Positrons).
 • Ecografia abdominal.
 • Ecografia endoscòpica (EE).
 • Colangiopancreatografía retrògrada endoscòpica (CPRE).
 • Colangiografia transhepàtica percutània (CTP).
 • Laparoscòpia.
 • Biòpsia.

TRACTAMENTS per al càncer de pàncrees
Hi ha diferents tipus de tractaments per als pacients de càncer de pàncrees. S'utilitzen cinc tipus de tractament estàndard: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, associació de quimioteràpia i radioteràpia (quimioradioteràpia), teràpia dirigida.

S'estan provant nous tipus de tractament en assaigs clínics: teràpies dirigides contra dianes moleculars.

El pronòstic (probabilitat de recuperació) i les opcions de tractament depenen dels següents aspectes: si el tumor es pot extirpar mitjançant una operació, l'estadi del càncer (la mida del tumor i si el càncer es va disseminar fora del pàncrees fins als teixits propers o els ganglis limfàtics, o fins a altres parts en el cos), la salut general del pacient, si és la primera vegada que es diagnostica el càncer o reincideix (torna).

El tractament amb cirurgia o quimioradioteràpia s'utilitza si el càncer es detecta abans de la seva disseminació. Si el càncer s’ha disseminat, s'utilitzen tractaments sistèmics (que actuïn sobre tot el cos). En aquest cas es busca aconseguir el control de la malaltia per a millorar la qualitat de vida i la supervivència de les persones. Actualment disposem com a tractaments sistèmics principalment de la quimioteràpia. En els darrers anys s'han desenvolupat nous esquemes que han millorat els resultats: gemcitabina i nabPaclitaxel (Abraxane®), FOLFIRINOX, gemcitabina - erlotinib (Tarceva®).