INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.

ACEPTAR RECHAZAR

LABORATORI


El nostre factor diferencial: el Laboratori d’Oncologia i Patologia Molecular
El Laboratori d’Oncologia Molecular que serveix a IOR, Pangaea Oncology, es troba instal·lat dins el complex Hospital Universitari Quirón Dexeus. La seva tasca principal és aconseguir tractaments personalitzats en funció de les característiques genètiques de la malaltia, garantint la qualitat, la rapidesa i la certesa d’un resultat que permeti individualitzar la teràpia per a cada pacient.

Cada tumor presenta una marca genètica pròpia i el laboratori ofereix la possibilitat d’un diagnòstic mol.lecular específic, comptant amb tecnologia punta en l’àrea de biologia mol.lecular, com la determinació de canvis en la seqüència d’ADN o l’expressió de gens crítics en càncer, a través de tècniques d’alta sensibilitat com per exemple la PCR, la PCR en temps real i la seqüenciació.
 
L'equip del Laboratori està compost per personal tècnic, biòlegs, patòlegs i investigadors altament qualificats i especialitzats que combinen gran experiència en Serveis de Diagnòstic Molecular, investigació oncològica preclínica, R+D Diagnòstic, R+D Descobriment de Biomarcadors i Desenvolupament de Fàrmacs.

Pangaea Oncology está acreditat per ENAC per a l'anàlisi genètic en mostres de teixit tumoral i biòpsia líquida
Pangaea va ser el primer laboratori de farmacogenòmica a Espanya en obtenir, per part de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), l'acreditació per la norma ISO 15189, per a l'estudi genètic de pacients amb càncer a biòpsia líquida (sèrum / plasma) (nº750 / LE1556). També está acreditat per a l'anàlisi de les mutacions d'EGFR (exó 19, 20 (T790M) i 21), KRAS (exó 12-13) i BRAF (V600E) en mostres de teixit (nº750 / LE1556) .

Abast de l'acreditació

 


Pangaea participa en els següents programes de Bones Pràctiques:

·         UK-NEQAS (EGFR, KRAS, BRAF, NRAS and EML4-ALK)

·         SEAP (Diagnòstic Patològic i IHQ)

·         ESP-EQA (Diagnòstic Patològic i IHQ)


Pangaea també ha estat auditat Positivament per la Food and Drug Administration (FDA), els Estats Units, com a part de l'aprovació regulatòria per Cobas® EGFR Mutation Test de Roche Diagnostics per a pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita.