QUI SOM

L'Institut Oncològic Dr Rosell ofereix un tractament integral contra el càncer amb una estratègia innovadora: els models de teràpia personalitzada basats en el diagnòstic genètic.
 

Cada tumor presenta una empremta genètica pròpia i la seva determinació permet aplicar tractaments individualitzats per a cada pacient.
El Servei dirigit pel Dr Rafael Rosell, referent mundial de l’oncologia, ofereix un equip d'oncòlegs mèdics especialitzats en els diferents tipus de càncer que aporten la seva àmplia experiència al servei de cada pacient. Així mateix, comptem amb un equip de cirurgia que ens permet oferir un tractament mèdic i quirúrgic integral.
Un factor diferencial és el nostre propi Laboratori d'Oncologia Mol.lecular que treballa estretament amb els nostres metges oncòlegs per oferir tractaments personalitzats segons les característiques genètiques del pacient.
Al incloure personal tècnic, biòlegs i patòlegs altament qualificats i especialitzats, es garanteix la qualitat, la rapidesa i la certesa dels resultats.

MISSIÓ I VISIÓ
La nostra missió: conèixer millor les causes i els mecanismes del càncer a través de la recerca translacional, per tal de poder oferir-li a cada pacient el tractament personalitzat més eficaç.

La nostra visió: que cada pacient amb càncer rebi un tractament individualitzat segons les característiques genètiques de la seva malaltia.
Per aconseguir aquests objectius, el Servei d'Oncologia Mèdica integra un Laboratori d'Oncologia Molecular punter que, a més de proporcionar serveis de diagnòstic, gestiona projectes innovadors d'investigació. La fàcil comunicació entre els professionals del laboratori i de la clínica permet que els descobriments, assoliments i avenços de uns complementen al treball dels altres, i viceversa.

D’aquesta manera, desenvolupem models de teràpia personalitzada basats en casos reals i ofereixen als pacients els avenços més recents.