TRACTAMENT PERSONALITZAT


L'Institut Oncològic Dr Rosell ofereix un tractament integral contra el càncer amb una estratègia innovadora: els models de teràpia personalitzada basats en el diagnòstic genètic.
 
Un factor diferencial és el nostre propi Laboratori d'Oncologia Mol.lecular que treballa estretament amb els nostres metges oncòlegs per oferir tractaments personalitzats segons les característiques genètiques del pacient.
 
Aquests estudis han donat com a resultat la identificació de “petjades genètiques” en les cèl•lules canceroses que ens permetrà proposar al pacient els tractaments més adequats.
 
Qué ès el càncer?
El càncer és un grup de malalties que succeeix quan les cèl·lules del cos es malmeten i creixen de manera descontrolada. Hi ha diferents tipus de càncer, segons el lloc on s'origina aquest creixement desordenat (càncer de pulmó, càncer de mamella, càncer de còlon, etc.). Cadascuna d'aquestes malalties tenen un pronòstic i un tractament diferents.
 

La medicina de precisió, l'enfoc més prometedor per la lluita contra el càncer
La medicina de precisió es basa en la utilització de la informació sobre els gens, proteïnes i altres característiques del tumor de cada pacient per tal de realitzar el diagnòstic genètic més acurat i determinar el millor tractament per la malaltia.

La teràpia dirigida és la base de la medicina de precisió. Es tracta d’un tractament personalitzat del càncer que actua sobre els canvis genètics moleculars que promouen el creixement, la divisió i la disseminació de les cèl·lules canceroses.

Els tractaments personalitzats contra el càncer molt sovint son més eficaços i millor tolerats que els tractaments tradicionals.