CÀNCER DE BUFETAEl tipus més comú de càncer de bufeta és el carcinoma de cèl·lules transicionals, el seu origen són les cèl·lules urotelials que revesteixen l'interior de la bufeta. Aquest tipus de càncer també es diu carcinoma urotelial. Altres tipus de càncer de bufeta són el carcinoma de cèl·lules escatoses i l'adenocarcinoma.

Les persones que fumen tenen un  risc augmentat de patir càncer de bufeta. L'exposició de certs productes químics i les infeccions cròniques de la bufeta també poden augmentar aquest risc.

El nostre objectiu és aconseguir el millor tractament pel càncer de bufeta en funció de les característiques genètiques del tumor de cada pacient.


SÍMPTOMES del càncer de bufeta
El càncer de bufeta o altres afeccions poden causar aquests i altres signes i símptomes:
 
  • Sang a l'orina (de color semblant lleument a l'òxid o vermell brillant).
  • Micció freqüent.
  • Dolor durant la micció.

PROVES DIAGNÒSTIQUES del càncer de bufeta
Per diagnosticar el càncer de bufeta, s'utilitzen proves que examinen l'orina i la bufeta. Es poden utilitzar les següents proves i procediments:
  • Examen físic i antecedents.
  • Examen intern.
  • Anàlisi d'orina.
  • Citologia de l'orina.
  • Cistoscòpia.
  • Pielograma intravenós (PIV).
  • Biòpsia.

TRACTAMENTS per al càncer de bufeta
Hi ha diferents tipus de tractament estàndard per als pacients de càncer de bufeta: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, teràpia biològica.

S'estan provant nous tipus de tractaments en assajos clínics.

El pronòstic (probabilitat de recuperació) depèn dels següents aspectes: l'estadi del càncer (si és un càncer superficial o invasiu de bufeta i si s’ha disseminat fins a altres parts del cos, el càncer de bufeta en els estadis inicials sovint es pot curar), el tipus de cèl·lules del càncer de bufeta (i el seu aspecte sota un microscopi), si hi ha carcinoma in situ en altres parts de la bufeta, l'edat i la salut general del pacient.

Si el càncer és superficial, el pronòstic també depèn del següent: la quantitat de tumors presents, la mida dels tumors, si el tumor ha recidivat (tornar) després del tractament.