UNITAT DE CIRURGIA TORÀCICA


La cirurgia toràcica és l'especialitat que abasta els processos patològics quirúrgics que afecten la cavitat toràcica: pulmons, pleura, mediastí, costelles, diafragma, esòfag, tràquea i qualsevol altra estructura que es localitzi dins d'aquesta cavitat. Queda exclòs el cor que és patologia pròpia de la cirurgia cardíaca.
La patologia més freqüent dins de l'especialitat de cirurgia toràcica és el càncer de pulmó. És una malaltia que no dóna símptomes en fases inicials i que habitualment es detecta quan està en fases avançades. A causa d'això, un 80% dels pacients amb aquesta malaltia es consideren com no operables d'entrada. Tanmateix, aquesta valoració pot canviar radicalment en funció del criteri intervencionista de l'oncòleg i l'experiència del cirurgià toràcic.

Un oncòleg experimentat que tingui un bon equip de cirurgia toràcica pot proporcionar als seus pacients un tractament integral medicoquirúrgic.

Cal tenir en compte que tot i els avenços de l'oncologia, la cirurgia toràcica segueix sent el tractament de referència en el càncer de pulmó. En els estadis inicials, la cirurgia és l'únic tractament necessari però només aproximadament el 20% dels casos es presenten d'aquesta manera.

En molts casos cal realitzar tractament oncològic amb quimioteràpia i radioteràpia, abans o després de la cirurgia toràcica, o en ambdós cassos. És en aquests casos on la coordinació d'un bon equip oncològic i un bon equip quirúrgic és més important ja que la combinació de tots dos tractaments augmenta considerablement el percentatge de pacients que es poden beneficiar de l'extirpació quirúrgica i amb això augmenten les expectatives de curació. El tractament quirúrgic també s'ha de considerar en pacients amb malaltia metastàtica limitada ja que poden obtenir un gran benefici clínic.

Una altra patologia pulmonar oncològica freqüent, són les metàstasis pulmonars de tumors d'un altre origen (còlon, ronyó, mama, tumors ossis etc.). En pacients seleccionats aquestes lesions poden ser extirpades amb uns resultats excel•lents tant si són úniques com múltiples, unilaterals o bilaterals.

La nostra unitat de cirurgia toràcica està dirigida pel Dr José Antonio Maestre, Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha desenvolupat la seva activitat professional com a Cap de Servei de l'Hospital Germans Trias i Pujol fins a 1995 ia l'Hospital Vall d' Hebron fins a 2009 on ha dirigit durant 15 anys el programa quirúrgic de trasplantament pulmonar.

Destaca la seva experiència en la cirurgia del càncer de pulmó en estadis avançats, havent estat el primer cirurgià que va treballar en aquest camp de manera conjunta amb el servei d'Oncologia Mèdica del Dr Rafael Rosell i els resultats van ser publicats a la revista New England Journal of Medicine el 1993.
VEURE C.V.